De 11 geboden

De 11 geboden geven het kader weer waarbinnen wij, E11EVEN B.V., willen dat onze onderneming opereert in de breedste zin van het woord. De geboden zijn gezamenlijk het fundament voor ons doen en laten en het richtsnoer van wat van ons kan worden verwacht. De 11 geboden zijn daarom openbaar en daarmede tevens communicatiemiddel richting onze stakeholders. Wij verwachten te worden aangesproken als de activiteiten van E11EVEN B.V. beter in de pas kunnen lopen van onze 11 geboden. Dit geeft ons inzicht in de wijze waarop wij functioneren waarbij wij continu openstaan voor verbetering.

Lees meer »